Aktualności

INTENCJE MSZY ŚW. 26/01/2014 – 02/02/2014

26/01/2014 niedziela
08:00 sp. Władysław Kusicielek 1r.sm.
10:00 O zdrowie dla Zofii z okazji urodzin
12:00 Za Parafian
18:00 sp. Czesława Pluta 3r.sm.
27/01/2014 poniedziałek

18:00 Z okazji 18 urodzin Angeliki
28/01/2014 wtorek
18:00 sp. Krzysztof Rabiega
29/01/2014 sroda
18:00 sp. Ryszard Rostalski, Bronisława Zawieja, Maria Koziarek, Władysław Rostalski,Zdzisław Bestry, Jacek Raszewski, Hieronim Binas, Jerzy Rydlinski, Andrzej
Bładyko, Krzysztof Rabiega, Józef Paluszek,Janusz Frontczak,Irena Kamzol-roczek Tomka Wolniaka
30/01/2014 czwartek
18:00 sp. Andrzej Bładyko
31/01/2014 piatek
18:00 sp. Krzysztof Pietrzak
01/02/2014 sobota
18:00 Z okazji 18 urodzin Małgosi
02/02/2014 niedziela
08:00 Za Parafian
10:00 sp. Marian 16r.sm. i Cecylia 20r.sm. Niezgódka
12:00 sp. Marta Ró¿owicz 3r.sm.
18:00 sp. Helena, Adam Ostrzyccy

.