Aktualności

Odpust Parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego i Kongres – 13.09.2015

Sumie odpustowej przewodniczył Ks. Prałat Tadeusz Szmyt, a homilię wygłosił Ks. Prałat Alfred Mąka, w której myślą przewodnią były słowa: „Umarłem dla Ciebie – żyj dla Mnie!”

Dzień odpustu rozpoczynał również Parafialny Kongres Eucharystyczny w 80. rocznicę Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się  w Raszkowie w 1935 roku. Zakończenie Parafialnego Kongresu nastąpiło 20.09.2015 w dniu ogłoszenia przez Bpa Edwarda Janiaka Św. Jana Pawła II Patronem Ziemi Raszkowskiej.

.