Aktualności

INTENCJE MSZY ŚW. 07/04/2019-14/04/2019

07/04/2019 niedziela

08:00 Za Parafian
10:00 śp. Stanisław Mądrzak (konc.)
12:00 śp. Czesław Skupiński, zm. z rodziny Skupińskich, Jagodzińskich i Sobczaków
18:00 śp. Cecylia, Czesław, Jerzy Boroch, Helena, Marian Pera

08/04/2019 poniedziałek

09:00 śp. Robert Rychlik
16:00 śp. Zofia Mikłas
18:00 śp. 1/Urszula Szczotka i zm. z rodziny 2/Helena Iberhan

09/04/2019 wtorek

09:00 śp. Stanisław Weber
16:00 śp. 1/Aleksandra Matuszkiewicz 2/Helena Iberhan
18:00 śp. Stanisław Droszcz

10/04/2019 środa

16:00 Zakończenie Rekolekcji dla Dzieci -w pewnej intencji
18:00 śp. Teresa Woźniak, Robert Rychlik, Stanisław Droszcz, Iwona Świniarska,
Wiesława Bielawna, Józef Jankowski, Helena Iberhan, Stanisław Mądrzak, Janina
Zielińska, Henryk Szafranek, Bogdan Musiał, Anna Walczak, Stanisław Jędrzejak,
Stanisław Weber, Bogdan Pyszel, Bronisława Worsztynowicz, Maria Biegańska,
Sylwester Kruszyk, Janina Chmielarz, Józef Grzesiecki, Aleksandra Matuszkiewicz,
Emilia Plota, Tadeusz Kieliba, Tadeusz Kaczmarek,
-Podziękowanie za 85 lat życia z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Matki Bożej dla
Zofii.
11/04/2019 czwartek

18:00 śp. Jan, Teresa Woźniak

12/04/2019 piątek

17:00 śp. Bogdan Musiał (chrzest)
18:00 śp. Stanisław Mądrzak

13/04/2019 sobota

08:00 śp. Iwona Świniarska
18:00 śp. Helena, Stefan Iberhan

14/04/2019 niedziela

08:00 Za Parafian
10:00 śp. Jan Rybicki

12:00 śp. Marian, Anna Kulas, zm. z rodziny Kulasów i Sikorów (chrzest- Sabina Izydorek
i Wiktoria Wieczorek)
18:00 śp. Artur Glapa

.