Aktualności

INTENCJE MSZY ŚW. 12/12/2021- 19/12/2021

 

12/12/2021 NIEDZIELA

08:00 Śp. Jan 34r. śm., Gabriela 22r. śm. Frelkiewicz; Maria, Jarosław Kunycia
10:00 Śp. Stanisław Ławniczak
12:00 Śp. Sławomir Frąszczak
18:00 W int. Parafian
13/12/2021 PONIEDZIAŁEK

18.00 Śp. Eugeniusz Matysiak

14/12/2021 WTOREK

18.00 Śp. Krystyna Gumienna

15/12/2021 ŚRODA

18:00 Śp. Waldemar Szczepaniak, Zenon Hanas, Maria Krawczyk, Marta Hankiewicz, Roman
Jarmuszczak, Jadwiga Majcher, Stanisław Ławniczak, Gertruda Torz, Henryk Idzior,
Eugeniusz Matysiak, Zofia Kaźmierczak, Krystyna Gumienna, Joanna Walkowiak, Ewa
Krajewska, Jerzy Nowicki, Stanisława Krampilc, Barbara Kasprzak, Wiktor Makarczuk-
Jackowski, Teresa Mazurek, Zygmunt Urbaniak, Piotr Maleszka, Donata Włodarczyk,
Sławomir Frąszczak, Czesław Pierściński, Andrzej Łuczyk, Władysława Hejdysz;
Zbigniew Cerekwicki; Maria Kaniewska; Zenon Piątek; Alfreda, Ryszard Żurek,
Waldemar Żurek 28r. śm.; Jan Rachwalski; Maria Tasarek; Regina Frąszczak;
Władysława Bzik
16/12/2021 CZAWARTEK

18.00 Śp. Donata Włodarczyk

17/12/2021 PIĄTEK

18.00 Śp. Andrzej Bładyko, zm. z rodz. Bładyków; Radosław Cabaj i zm. z rodz. Kiełbasów

18/12/2021 SOBOTA

18.00 Śp. Bożena Woźniak 22r. śm.; Justyna Grabska 13r. śm.; zm. z rodz. Woźniaków
i Klimków
(Chrzest: Julii i Filipa)

19/12/2021 NIEDZIELA

08:00 Śp. Piotr Maleszka
10:00 Śp. Barbara Kasprzak
12:00 W int. Parafian
18:00 Śp. Bogdan 6r. śm., Teresa, Helena, Stanisław Gałęscy i zm. z rodz.

.