Aktualności

INTENCJE MSZY ŚW. 01/05/2022 – 08/05/2022

 

01/05/2022 NIEDZIELA

08:00 Śp. Jan Kubica 12r. śm.; Władysława, Michał Rogozińscy; Agnieszka, Wacław Kubica
10:00 W int. Parafian
12:00 Śp. Zofia Lis 3r. śm., zm. z rodz. Banachów i Lisów
18:00 Śp. Stanisława Krampilc 1r. śm.

02/05/2022 PONIEDZIAŁEK

18:00 Śp. Halina Kamieniarczyk

03/05/2022 WTOREK

08:00 Śp. Maria, Mieczysław Tyc; Jadwiga, Franciszek Kałowscy
10:00 W int. Ojczyzny
12:00 Śp. Krystyna Rychlik 18r. śm.
18:00 Śp. Barbara Kasprzak 1r. śm.

04/05/2022 ŚRODA

18:00 Śp. Teresa Mazurek, Zygmunt Urbaniak, Piotr Maleszka, Donata Włodarczyk, Sławomir
Frąszczak, Czesław Pierściński, Andrzej Łuczyk, Władysława Hejdysz; Maria
Bętkowska; Bogdan Bętkowski; Jan Wawrzyniak; Czesław Nowacki; Stanisław Witoń;
Paweł Wierzyk; Maria Nowacka; Marek Cerekwicki, Krystyna, Janina, Ryszard
Stefańscy, zm. z rodz. Andrzejaków, Cerekwickich, Morglów, Stefańskich; Waldemar
Szczepaniak, zm. z rodz. Szczepaniaków, Boślaków, Zajchowskich; Zygmunt, Helena
Dziubka; Zygfryd Spendowski 25r. śm.

05/05/2022 CZWARTEK

08:00 Śp. Maria, Florian, Jan Brdyś

06/05/2022 PIĄTEK

08:00 Śp. Jan Witczak 13r. śm.
18:00 Śp. Stanisław Hildebrański i zm. z rodz.

07/05/2022 SOBOTA

14:00 W int. Stanisława z okazji 1r. urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
18:00 Śp. Maria Tasarek

08/05/2022 NIEDZIELA
08:00 W int. Parafian
10:00 Śp. Czesław Pierściński
12:00 Śp. Kazimiera, Stanisław Mróz
18:00 Śp. Stanisława, Ludwik Ratajczak; Jadwiga, Franciszek Sztukowscy; Jadwiga,
Stanisław Smektała

.