Aktualności

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 06 LISTOPADA 2022

 

1. Wymienianki jednorazowe i różaniec za zmarłych – do wtorku 08 listopada o godz.
17.15.
2. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przypada w środę 09 listopada.
3. Narodowe Święto Niepodległości przypada w piątek 11 listopada. W tym dniu Msze
św. o godz. 08.00, 10.00 (w int. Ojczyzny) i 18.00.
4. Biskup Kaliski udzielił na piątek 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości)
wszystkim przebywajacym na terenie diecezji dyspesny od obowiązku zachowania
pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania
pokarmów mięsnych. Osoby korzystające w tym dniu z dyspensy zachęca się, aby
ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły formę
zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości lub ofiarowanie jałmużny.
5. Nabożeństwo fatimskie w niedzielę 13 listopada o godz. 17.30.
6. Światowy Dzień Ubogich obchodzić będziemy w niedzielę 13 listopada. Z tej racji
zbiórka ofiar do puszek na wsparcie ubogich w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św.
przy wyjściu z kościoła.
7. XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym przypada w niedzielę
13 listopada.
8. Do nabycia prasa katolicka. Dziś m.in. nowy numer „Opiekuna”.
9. Do nabycia kalendarz diecezji kaliskiej na 2023r. w cenie 6zł.
10. Bóg zapłać za ofiary złożone na składkę inwestycyjną dziś – w pierwszą niedzielę
miesiąca.
11. Dziękuję osobom, które zaangażowały się w sprzątanie kościoła. Za tydzień proszę
mieszkańców ul. Jarocińskiej i Łąkowej.

.