Aktualności

Podsumowanie wizyty duszpasterskiej

Wizyta duszpasterska w naszej parafii rozpoczęła się 27.12.2011r. a zakończyła 4.02.2012r. Nasza parafia liczy 2896 osób.

Po kolędzie zebrałem 31.260 zł. Serdecznie dziękuję za ofiary, które w całości przeznaczam na budowę plebanii.

W parafii mieszka 827 rodzin i 161 osób samotnych. Od lutego z posługą sakramentalną w I piątki miesiąca będę odwiedzał 27 chorych. Podczas kolędy zgłosiło się 21 chłopców, którzy zasilą szeregi liturgicznej służby ołtarza.

Dziękuję za serdeczne przyjęcie i ogromną życzliwość. Większość parafian jest bardzo zadowolona ze zmian, które zostały wprowadzone w życiu parafii oraz mojej pracy duszpasterskiej. Przy okazji kolędy poruszaliśmy wiele tematów dotyczących życia parafian oraz spraw związanych z duszpasterstwem w naszej parafii i sprawami ekonomicznymi. Po zasięgnięciu opinii parafian chciałbym rozwiązać problem ławek w naszym kościele. Są dwie możliwości:

1. Znosimy płatne ławki, ponieważ kościół jest naszym domem a w domu nikt nikomu nie wyznacza miejsca. Każdy przychodząc na Msze św. zajmuje miejsce tam gdzie chce. Osoby, które chcą siedzieć przychodzą wcześniej do kościoła. Rozwiązałoby to problem spóźniania się na Mszę św. Dzieci i młodzież zostawiają miejsca starszym.
2. Pozostają miejsca w ławkach płatne ze zmianą tak jak jest w Pogrzybowie i Jankowie na daną godzinę. W ten sposób więcej parafian będzie mogło siedzieć. Opłata zostaje podniesiona do 50 zł. na rok za miejsce. Ofiary z ławek przeznaczamy na nowe tabernakulum w kościele, położenie posadzki marmurowej w prezbiterium oraz wykonanie zgodnie z przepisami liturgicznymi nowego marmurowego ołtarza i ambonki.

W przyszłą niedzielę proszę by przynieść na kartkach, którą wersję wybieracie. Proszę zaznaczyć przy nazwisku 1 lub 2. Kartki wkładamy do koszyka w kruchcie.

Kolejną sprawą jest dekorowanie kwiatami kościoła na niedzielę i śluby. Parafianie prosili, by dekoracje wykonywały na zmianę dwie kwiaciarki pani Ewa i pani Małgorzata.

Na prośbę wielu parafian wprowadzamy komunię św. na stojąco. Będziemy podchodzić procesyjnie do ołtarza za ministrantami od końca kościoła.

.