Aktualności

INTENCJE MSZALNE 23.04 – 29.04.2012r.

Poniedziałek 23 kwietnia

1800   1.+ Za śp. Józefa Ławniczaka

        2.+ Za śp. Józefa Grześka

Wtorek 24 kwietnia

1800   1.+ Za śp. Grzegorza Michalczaka

Środa 25 kwietnia

1800   1. Msza św. zbiorowa:

        –  + Za śp. Józefa Ławniczaka

        –  Dziękczynno – błagalna w 4 rocznicę ślubu Urszuli i Andrzeja

        2.+ Za śp. Józefa Grześka

Czwartek 26 kwietnia               

1800 1. + Za śp. Czesławę Plutę

Piątek  27 kwietnia

1800 1. + Za śp. Stanisława Nyczaka w 1 rocznicę  śmierci

        2.+ Za śp. Kazimierę Florczak

Sobota 28 kwietnia

1400 Ślub: Ewelina Pyszel , Marcin Pusty

1500 Ślub: Magdalena Kowalewska , Rafał Wieleba

1800   1. Dziękczynno – błagalna w 1 rocznicę urodzin Krzysztofa Wielebskiego

 Chrzest: Bartosz Świerkowski

Niedziela 29 kwietnia

 800  + Za śp. Zmarłych z rodziny Borowiaków i Wardęgów

1000       Za Parafian

1200 + Za śp. Zygfryda Spendowskiego w 14 rocznicę śmierci

1800      + Za śp. Stefanię, Jana Walczaków, Pelagię, Stanisława Młynarczyków, Franciszkę Czystą

.