Aktualności

INTENCJE MSZALNE 14.05 – 20.05. 2012r.

Poniedziałek 14 maja

1800     1.+ Za śp. Grzegorza Michalczaka

2.+ Za śp. Kazimierę Florczak

Wtorek 15 maja

1800     1.+ Za śp. Marię, Floriana, Jana Brdysiów

        2.+ Za śp. Mariannę, Marcina, Andrzeja Bętkowskich, Józefa, Rozalię, Teresę Kowal

Środa 16 maja

1800     1. Msza św. zbiorowa:+ Za śp. Grzegorza Michalczaka

        – + Za śp. Józefa Ławniczaka

– + Za śp. Stefana Dwornikowskiego

2. + Za śp. Mikołaja w 9 rocznicę śmierci, Marię w 7 rocznicę śmierci Pawlaków, zmarłych z rodziny Ozdobów

Czwartek 17 maja

1800     1.+ Za śp. Józefa Grześka          

Piątek  18 maja

1800    + Za śp. Józefa Ławniczaka

Sobota 19 maja

1800       1. + Za śp. Joannę Cerekwicką w 3 rocznicę śmierci

          2. + Za śp. Czesławę w 5 rocznicę śmierci, Stanisława, Jana Malmurów, Pelagię, Stanisława Szuflów   

Niedziela 20 maja

   800    + Za śp. Kazimierę Florczak

1000         Dziękczynno – błagalna w 50 rocz. święceń kapłańskich ks. kan. Bolesława Nowaka

1200    + Za śp. Stefanię Milibrand

1800           Za Parafian

.