Aktualności

INTENCJE MSZALNE 16.07 – 22.07.2012r.

Poniedziałek 16 lipca

1800   1.+ Za śp. Józefa Grześka

Wtorek 17 lipca

1800   1.+ Za śp. Czesławę Plutę

2. + Za śp. Janinę Marczak

Środa 18 lipca

1800   1. Msza św. zbiorowa:

             – +Za śp. Jarosława Płóciennika w 2 rocz. śmierci, zmarłych z rodz.  Rychlików

– + Za śp. Helenę Marciniak

– + Czesława Pawlaka

Czwartek 19 lipca

1.+ Za śp. Józefa Ławniczaka

Piątek  20 lipca

1800   1.  + Za śp.  Hieronima Nowickiego zmarłych z rodz.  Nowickich, Czesława Szymkowiaka, zmarłych z rodziny Szymkowiaków, Helenę,  Leona Borzymowskich, Krystynę Cholewińską.

Sobota 21 lipca

1800  1. + Za śp. Kazimierę Florczak

2. + Za śp. Janinę Marczak

Niedziela 22 lipca

   800  + Za śp. Józefa Ławniczaka

1000  Dziękczynno – błagalna w 1 rocznicę urodzin Bartosza Krawca

1200  + Za śp. Czesława Skupińskiego, Krzysztofa Jagodzińskiego

1800  Za parafian

.