Aktualności

Żywy Różaniec

 

 

Historia Żywego Różańca

         Zwyczaj powtarzania tych samych krótkich formuł znany jest w wielu religiach. Wystarczy sobie przypomnieć nasze liczne litanie, albo chociażby Psalm 136 z jego powtarzającym się refrenem «Bo Jego łaska na wieki». Również sznury z paciorkami do liczenia powtarzanych formuł modlitewnych lub medytacyjnych znane są w różnych religiach, np. w hinduizmie, buddyzmie, islamie, a również w Kościołach wschodnich.

Natomiast pierwsze zapisane chrześcijańskie świadectwo wielokrotnego powtarzania tych samych modlitw zawdzięczamy znanemu historykowi Kościoła, Sozomenowi. Dotyczy ono sławnego patriarchy życia pustelniczego, Pawła z Teb (228-341): «Ciągle się modlił, codziennie trzysta modlitw składając Bogu w ofierze, jakby się uiszczał z jakiejś daniny. Aby się zaś niepostrzeżenie nie pomylić w rachubie, trzysta kamyków wrzucał w zanadrze, i po każdej modlitwie jeden kamyk wyrzucał. Kiedy wyrzucił ostatni kamyk, znaczyło to, że liczba modlitw równa się pełnej liczbie kamyków».

Z kolei pierwsze świadectwo wielokrotnego odmawiania Zdrowaś Maryjo znajduje się w żywocie Ildefonsa, biskupa Toledo († 667). Sam jednak zwyczaj modlenia się słowami Archanioła Gabriela jest wcześniejszy, początek wziął z liturgii, o czym świadczą najstarsze księgi liturgiczne.

          Różaniec święty to jedna z najpiękniejszych modlitw tak bardzo zawsze polecana wiernym przez Kościół. To piękna modlitwa, bo składa się ze słów Bożych i anielskich, które tak często powtarzamy w Modlitwie Pańskiej i Pozdrowieniu Anielskim. Rozważamy w niej najświętsze i najważniejsze Tajemnice Odkupienia. O Różańcu słusznie można powiedzieć, że z nieba wyszedł i do nieba prowadzi.

          W drugiej połowie XIX w. modlitwa różańcowa przeżywa niezwykły renesans. Młoda Francuzka z Lyonu,Paulina Maria Jaricot (1799-1862),  wpada na genialny w swej prostocie pomysł, który mobilizuje miliony ludzi do codziennego odmawiania różańca. Paulina stworzyła strukturę, która umożliwiła jej w 1826 r. powołanie stowarzyszenia Żywego Różańca. Jeszcze  za jej życia rozwinęło się  ono w wielu krajach na całym świecie. Centralę Żywego Różańca Paulina założyła w Lyonie na wzgórzu Lorette. O rozmachu stowarzyszenia świadczy fakt, że tylko w 1832 r. wysłano stamtąd 140 tys. książek i broszur, 80 tys. obrazków, 40 tys. medalików, 18 tys. szkaplerzy i krzyżyków; średnio wychodziło więc około 1 tysiąca przesyłek dziennie.
Rosła wielka rodzina różańcowa. Od 8 XII 1826 r. do 1834 r. liczy już ponad 1 mln członków, a w 1862 r. – ok. 2 mln 250 tys. osób w samej tylko Francji. „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”. „Piętnastki mnożą się – pisze Paulina w 1831 r. – z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i w niektórych krajach Ameryki, zwłaszcza w Kanadzie. Żywy Różaniec zapuścił korzenie aż po Indie. Staramy się o wprowadzenie go w Afryce. Słyszę, że w Kolumbii zrzeszenie to tak bardzo się rozpowszechnia, że trudno zliczyć tych, którzy do niego należą; wszędzie, gdzie zawiązały się «piętnastki», można zaobserwować utrwalanie się w dobrem i woń cnót, których dawniej nie było”. Modlitwa różańcowa – dzięki Żywemu Różańcowi – przyczyniła się do wielu nawróceń i miała swój znaczący udział w rozkwicie chrześcijaństwa w XIX w.

27 I 1832 r. papież Grzegorz XVI listem apostolskim Benedicentes zatwierdził stowarzyszenie Żywego Różańca i nadał mu liczne odpusty. Patronką Żywego Różańca ustanowił młodziutką rzymską męczenniczkę – św. Filomenę, za przyczyną której Paulina w cudowny sposób odzyskała zdrowie. Pius IX w liście apostolskim Quod iure haereditario z 17 VIII 1877 r. ustanowił zasady organizacyjne stowarzyszenia Żywego Różańca. Kolejni papieże w swych dokumentach i nauczaniu wyjaśniali i podkreślali znaczenie modlitwy różańcowej, zachęcając do jej rozpowszechniania.
Do Polski Żywy Różaniec dotarł jeszcze w XIX w. Obecnie istnieje niemal w każdej parafii. W 1977 r. Prymas Stefan Wyszyński zatwierdził Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez o. Szymona Niezgodę OP w 60. rocznicę objawień fatimskich.     

W 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae („O różańcu Dziewicy Maryi”) ogłosił Rok Różańca (od X 2002 do X 2003 r.) i wprowadził nową jego część – tajemnice światła – dotyczące publicznej działalności Pana Jezusa. Ojciec Święty pragnął, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe róże składają się z 20 osób.

         Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp  Maryi, Królowej Różańca świętego.

Kto więc chce w życiu mieć we wszystkim błogosławieństwo Boże i zbawić swoją duszę, kto chce mieć szczęśliwą  śmierć, a po śmierci zapewnić sobie szczęśliwą wieczność – niech się najpierw sam zapisze do Żywego Różańca i sumiennie wypełnia obowiązki, a potem jak najwięcej innych do tego zachęca.

                                                               Opracowały: Marzena Klimek i Justyna Żurkiewicz

 

 

 

Po objęciu naszej parafii przez proboszcza, ks. Marcina Jagiełłę, dokonano weryfikacji liczby istniejących do tego czasu róż matek Żywego Różańca oraz liczby ich członkiń.

• Obecnie tę wspólnotę w naszej parafii stanowi 9 róż po 20 matek;

• Zmiany tajemnic odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00

• Ofiary składane przez matki podczas zmiany tajemnic przeznaczone są na zakup figur Matki Bożej Fatimskiej i urządzenie kaplicy Matki Bożej Fatimskiej;

• W tym roku, z inicjatywy księdza proboszcza,  wzbogacimy kult Matki Bożej w naszej parafii przez odprawianie Różańca Fatimskiego ulicami  miasta ( 13 dnia każdego miesiąca od maja do października);

• Matki Żywego Różańca odmawiają modlitwę różańcową w dni powszednie przed Mszą św. ( z wyłączeniem okresu zimy)
 

Intencje, w których się modlimy:

styczeń  – za misje i misjonarzy

luty  – za chorych i samotnych

marzec – o dobre przeżycie Rekolekcji Wielkopostnych w naszej parafii

kwiecień – o godne przeżycie Wielkiego Tygodnia oraz błogosławieństwo Zmartwychwstałego Chrystusa naszym rodzinom

maj – o powołania kapłańskie i zakonne

czerwiec – za wszystkich neoprezbiterów

lipiec – za szczęśliwe przeżycie wakacji z Panem Bogiem i o jedność w parafii

sierpień – za rodziny naszej parafii, w których występuje choroba alkoholowa oraz o błogosławieństwo dla ks. kanonika i ks. proboszcza w realizacji podjętych działań

wrzesień – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla naszego ks. proboszcza

październik – za naszego księdza proboszcza i o jedność w naszej parafii

listopad – za wszystkich naszych bliskich zmarłych oraz za zmarłe członkinie Żywego Różańca

grudzień – za osoby samotne, w podeszłym wieku, potrzebujące pomocy i osoby bezrobotne

styczeń 2013 – o pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszej parafii i w naszych domach

luty 2013 – za osoby chore, samotne, w podeszłym wieku, wymagające pomocy

marzec 2013 – o dobry wybór papieża

kwiecień 2013 – za wszystkich diakonów przygotowujących się do przyjęcia święceń kapłańskich

 

Skład Róż Żywego Różańca:

I  Róża z Raszkówka

Zelatorka – Wanda Pluta
Z-ca – Krystyna Dwojak

Lp.

Imię i nazwisko

1.       

Maria Jaś

2.       

Halina Płóciennik

3.       

Jadwiga Majcher

4.       

Wanda Pluta

5.       

Justyna Żurkiewicz

6.       

Krystyna Dwojak

7.       

Grażyna Wierzyk

8.       

Cecylia Gulcz

9.       

Jadwiga Bładyko

10.   

Lucyna Bładyko

11.   

Halina Szymaniak

12.   

Janina Kaźmierczak

13.   

Stanisława Witczak

14.   

Cecylia Rychlik

15.   

Janina Ziętek

16.   

Kazimiera Krysztofiak

17.   

Elżbieta Niezgódka

18.   

Stanisława Mądrzak

19.   

Irena Pawlak

20.   

Ludmiła Michalak

II  Róża z Moszczanki

Zelatorka – Teresa Wyrzykowska
Z-ca –

Lp.

Imię i nazwisko

1.       

Regina Rostalska

2.       

Dorota Szczepaniak

3.       

Dorota Kaźmierczak

4.       

Joanna Jędrzejak

5.       

Elżbieta Mazur

6.       

Wanda Borkowska

7.       

Teresa Nowacka

8.       

Cecylia Bąk

9.       

Teresa Małgowska

10.   

Wiesława Zimniak

11.   

Krystyna Kraszkiewicz

12.   

Danuta Izydorek

13.   

Zofia Wasiak

14.   

Joanna Owczarek

15.   

Cecylia Rabiega

16.   

Genowefa Staszak

17.   

Halina Nowicka

18.   

Teresa Borowiak

19.   

Krystyna Królak

20.   

Teresa Wyrzykowska 

III  Róża z Raszkowa

Zelatorka – Krystyna Gumienna
Z-ca – Teresa Wawrzyniak

Lp.

Imię i nazwisko

1.       

Krystyna Gumienna

2.       

Teresa Wawrzyniak

3.       

Aleksandra Maszczyńska

4.       

Maria Jolanta Bugajska

5.       

Maria Pawlak

6.       

Anna Gałęska

7.       

Aleksandra Matuszkiewicz

8.       

Teresa Musiał

9.       

Maria Koziarek

10.   

Maria Nowaczyk

11.   

Karolina Pławecka

12.   

Dorota Pierścińska

13.   

Kazimiera Kasprzycka

14.   

Wiesława Domagała

15.   

Stanisława Krawiec

16.   

Janina Kruszyk

17.   

Joanna Naculak

18.   

Dorota Szwed

19.   

Weronika Walczak

20.   

Danuta Rostalska

 

IV  Róża z Raszkowa

Zelatorka – Zuzanna Worsztynowicz
Z-ca –

Lp.

Imię i nazwisko

1.       

Urszula Bąk

2.       

Maria Poczta

3.       

Maria Maląg

4.       

Urszula Teodorczyk

5.       

Maria Kaczmarek

6.       

Anna Kęsy

7.       

Maria Krowiacz

8.       

Teresa Woźniak

9.       

Maria Krawczyk

10.   

Maria Jędrzejak

11.   

Michalina Witoń

12.   

Zuzanna Worsztynowicz

13.   

Halina Wałęsa

14.   

Genowefa Kaczocha

15.   

Janina Urbaniak

16.   

Cecylia Zybała

17.   

Barbara Wawrzyniak

18.   

Maria Puc

19.   

Maria Ziemniak

20.   

Stanisława Krampilc

 

V  Róża z Raszkowa

Zelatorka – Zofia Strzyżycka
Z-ca –

Lp.

Imię i nazwisko

1.       

Halina Będzieszak

2.       

Teresa Wawrzyniak

3.       

Zofia Strzyżycka

4.       

Anna Walczak

5.       

Genowefa Jopek

6.       

Halina Kamińska

7.       

Grażyna Włodarczyk

8.       

Danuta Gmurowska

9.       

Janina Zielińska

10.   

Bronisława Jakubek

11.   

Maria Petniakowska

12.   

Bronisława Worsztynowicz

13.   

Wanda Mądra

14.   

Ewa Jankowiak

15.   

Halina Banachowicz

16.   

Bronisława Krysztofiak

17.   

Anna Brzostek

18.   

Romana Drygas

19.   

Zofia Gruszczyńska

20.   

Helena Morgiel

 

VI  Róża z Raszkowa

Zelatorka – Maria Niezgódka
Z-ca –

Lp.

Imię i nazwisko

1.       

Janina Andrzejwska

2.       

Renata Brajer

3.       

Genowefa Drabent

4.       

Małgorzata Hajdziony

5.       

Krystyna Harlak

6.       

Barbara Iwanek

7.       

Barbara Jankowska

8.       

Irena Kaczyńska

9.       

Marzena Klimek

10.   

Beata Kurowska

11.   

Zofia Nieboj

12.   

Maria Niezgódka

13.   

Mirosława Piekarczyk

14.   

Elżbieta Szczepaniak

15.   

Irena Wiertelak

16.   

Maria Wiertelak

17.   

Czesława Śniatała

18.   

Kazimiera Walczak

19.   

Joanna Gulcz

20.   

Anna Jackowska

 

VII  Róża z Józefowa i Drogosławia

Zelatorka – Łucja Kopeć
Z-ca –

Lp.

Imię i nazwisko

1.       

Irena Grzesiek

2.       

Zofia Wewiór

3.       

Janina Chmielarz

4.       

Renata Chmielarz

5.       

Łucja Kopeć

6.       

Władysława Hejdysz

7.       

Maria Wielebska

8.       

Stanisława Połomska

9.       

Zofia Zimniak

10.   

Teresa Ziętek

11.   

Irena Kasprzycka

12.   

Aleksandra Glapa

13.   

Urszula Sójka

14.   

Krystyna Noculak

15.   

Dorota Smolińska

16.   

Bożena Zębala

17.   

Maria Paluch

18.   

Agnieszka Kłopocka

19.   

Lucyna Górka

20.   

Teresa Kasałka

 

VIII  Róża z Raszkowa

Zelatorka – Jadwiga Krzyk
Z-ca –

Lp.

Imię i nazwisko

1.       

Weronika Dering

2.       

Maria Gogulska

3.       

Jadwiga Idziorek

4.       

Aleksandra Kaczmarek

5.       

Babrara Kasprzak

6.       

Irena Kranc

7.       

Jadwiga Krzyk

8.       

Maria Hadrych

9.       

Irena Mądra

10.   

Mirosława Paszek

11.   

Janina Pietraszak

12.   

Danuta Szempińska

13.   

Eugenia Waligóra

14.   

Krystyna Wojciechowska

15.   

Zdzisława Zybała

16.   

Janina Mądrzak

17.   

Krystyna Pyszel

18.   

Anna Mądrzak

19.   

 

20.   

 

 

IX  Róża z Raszkowa

Zelatorka – Helena Skupińska
Z-ca –

LP

Imię i nazwisko

1.      1.

Ewa Binaś

2.       

Urszula Bednarek

3.       

Elżbieta Brodziak

4.       

Jolanta Droszcz

5.       

Zofia Dobisiak

6.       

Aleksandra Idzior

7.       

Iwona Jagodzińska

8.       

Kazimiera Junyszek

9.       

Henryka Kasprzak

10.   

Halina Kądziela

11.   

Barbara Kanikowska

12.   

Stanisława Kierzkowska

13.   

Kazimiera Krawczyk

14.   

Maria Maciaczyk

15.   

Teresa Mazurek

16.   

Helena Skupińska

17.   

Marlena Skupińska

18.   

Teresa Szymczak

19.   

Jolanta Szczepaniak

20.   

Barbara Ziętek

 

 

Wykaz Pań, które zdeklarowały się do noszenia figury Matki Bożej Fatimskiej w procesjach eucharystycznych (Boże Ciało, Odpusty, rezurekcje)

I Róża Krystyna Dwojak

Lucyna Bładyko

II Róża Teresa Wyrzykowska

Dorota Szczepaniak

III Róża Dorota Szwed

Joanna Naculak

IV Róża Maria Krowiacz

Maria Jędrzejak

V Róża Wanda Mądra
VI Róża Renata Brajer

Anna Jackowska

VII Róża Łucja Kopeć

Bożena Zębala

VIII Róża Maria Gugulska

Joanna Pietraszak

IX Róża Elżbieta Brodziak

Henryka Kasprzak