Aktualności

INTENCJE MSZY ŚW. 05/03/2023 – 12/03/2023

05/03/2023 NIEDZIELA

08:00 Śp. Kazimiera, Edmund Włodarczyk
10:00 W int. Parafian
12:00 Śp. Kazimierz Kulka
18:00 Śp. Helena 20r. śm., Józef Kaczmarek; Zofia, Edward, Jerzy Małeccy

06/03/2023 PONIEDZIAŁEK

18:00 Śp. Hieronim Nowicki 12r. śm.; Helena, Leon Borzymowscy; zm. z rodz. Nowickich
i Szymkowiaków

07/03/2023 WTOREK

08:00 Śp. Stanisław Magoch

08/03/2023 ŚRODA

18:00 Śp. Paweł Wierzyk; Maria Grabska; Krystyna Marciszewska; Tadeusz Nowak; Henryk
Domagała; Łukasz Bętkowski; Jan Zębala; Maria Hildebrańska; Jadwiga Bładyko;
Jan Krysztofiak; Elżbieta Rubach; Małgorzata Janiak; Lech Smoliński; Eugenia Waligóra;
Walery Połomski; Maria Krzywda; Józef Skrzypczak; Piotr Kupczyk; Mieczysława
Gonera; Izabela Gromada; Danuta Kiełbaska; Janina Ziętek; Teresa Grabowska; Halina
Brajer; Andrzej Piotrowski; Kazimiera Górka; Stanisław Szlachta; Janusz Janiak; Irena
Pawłowska; Andrzej Matuszkiewicz; Barbara Kluczyk; Emilia Plota i zm. z rodz.;
o zdrowie w rodzinie

09/03/2023 CZWARTEK

18:00 Śp. Maria Hildebrańska

10/03/2023 PIĄTEK

18:00 Śp. Jan Zębala

11/03/2023 SOBOTA

18:00 Śp. Za zmarłych z rodz. Kaźmierczaków i Majchrzaków

12/03/2023 NIEDZIELA
08:00 W int. Parafian
10:00 Śp. Cecylia, Czesław, Jerzy Boroch; Helena, Marian, Zdzisław Pera
12:00 Śp. Walentyna, Józef, Anna, Józef, Kazimiera Florczak 11r. śm.
18:00 Śp. Tadeusz 25r. śm., Stanisława Pyszel

.